Cum sa obtii Brevetul de Turism online! Procedura, documente.
Cum sa obtii Brevetul de Turism online! Procedura, documente.

Cum sa obtii Brevetul de Turism online! Procedura, documente.

Brevetul de turism este documentul (eliberat de catre institutia publica centrala responsabila in domeniul turismului) prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism si/sau a structurilor de primire turistice. Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice cu functiuni de cazare/ alimentatie publica sau a unei agentii de turism, cu exceptiile prevazute in normele metodologice, poate fi asigurata numai de catre o persoana detinatoare a brevetului de turism specific functiei / a certificatului de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat sau in baza diplomei de licenta/ masterat/ doctorat prin care atesta absolvirea cursurilor universitare/ postuniversitare in domeniul turismului.

1) Curriculum vitae cu precizarea expres? a preg?tirii profesionale si a experientei profesionale
2) Copie de pe actul de identitate, certificata pentru conformitate de catre titular
3) Copie de pe actele care atesta pregatirea profesionala, certificata pentru conformitate de catre titular cursul de formare manageriala in turism trebuie sa aiba o durata de 6 luni (720 ore) si sa fie acreditat de Autoritatea Nationala de Calificari
4) Copie de pe actele care atesta experienta profesionala, certificata pentru conformitate de catre titular
5) Dovada vechimii in munca in domeniul turismului, intr-o activitate calificata pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin urmatoarele modalitati, dupa caz:
- copia carnetului de munca certificata pentru conformitate de catre titular (valabil pana la data de 01.01.2011);
- copia contractului individual de munca, certificata pentru conformitate de catre titular, insotita de o adeverinta de salariat din care sa rezulte vechimea in munca;
- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;
- copie certificata pentru conformitate de catre titular ale actelor societatii de turism si copia certificatului de clasificare sau licentei de turism, dupa caz.
6) Certificat valabil de cazier judiciar, fara inscrieri
7) Certificat de cazier fiscal apartinand solicitantului Din care sa rezulte ca solicitantul nu a savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiara;
8) Copie de pe atestatul de limba straina de circulatie internationala, certificata pentru conformitate de catre titular cu exceptia:
- absolventilor, cu examen de licenta, ai unei facultati acreditate cu specializare turism, absolventilor unui master sau doctorat in turism;
- absolventilor unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala;
- absolventilor facultatilor de specialitate cu predare intr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale/afaceri internationale;
- celor care fac dovada ca au lucrat la firme de turism in afara Romaniei cel putin un an;
- cetatenilor romani cu dubla cetatenie;
- absolventilor unor cursuri postuniversitare de limbi straine;
- cabanierului.
9) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat in anexa nr. 16 la normele metodologice

Daca doresti detalii sau sa te inscrii la cursul acreditat "Manager in activitatea de turism" sau daca doresti asistenta in obtinerea brevetului, ne poti contacta oricand 0744/245.193

Adauga un anunt | TOS | ANPC | Cine suntem?

Cu noi esti peste tot! Adauga si tu anuntul tau gratuit!